Nästa

David Byrne
i Talking Heads
gav en
exklusiv intervju till
Schlager i samband med bandets utgivning av albumet
'Speaking in Tongues'.
Artikeln publicerades i
nr 69 - 14 juni 1983.
Undertecknad ställde frågorna och bredde ut sig på tre hela uppslag där även bandets kompletta historia fick en grundlig analys.

^top

Schlager Nr 69 - (juni -83)

^top

^top

^top

^top

^top