^top

Slitz Nr 7 - (juli -87)

^top

^top

^top

David Sylvian
är killen med honungsrösten jag försökte träffa åtskilliga gånger, men det blev till slut bara intervju via telefon.
Det samtalet blev å andra sidan väldigt bra.

Artikeln i min version anspelade mycket på den eteriska sfär av förnimbara faktorer som ofta är aktiva i skapelsen av t.ex. konst och musik. Astrologi, religion, filosofi. Detta väckte anstöt hos redaktionen och skars bort. Här är den "korrekta" versionen...

[länk på gång]

Special.
- sylvian